Till innehåll på sidan

اطلاعات به فارسی

آژانس حوادث ناخواسته شهری سوئد، MSB، فعالیت می کند تا از وقایع، بحران ها و پیامدهای جنگ پیشگیری کرده، آنها را مدیریت نماید.

در اینجا اطلاعات ترجمه شده در حوزه های مسئولیت ام اس بی آورده شده است. در میان سایر چیزها، شما می توانید در مورد اینکه شما بعنوان یک شخص خاص چگونه می توانید برای بحران ها و جنگ آماده باشید، بیشتر یاد بگیرید.

Senast granskad: 14 mars 2024

Till toppen av sidan