Till innehåll på sidan

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

Tillfällen

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Till DISA-utbildningenSyftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.

Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Tio olika delar

DISA innehåller tio olika delar som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet.

1. Varför är informationssäkerhet viktigt?
2. Säkert beteende
3. Lösenord
4. E-post
5. Skadlig kod
6. Sociala medier
7. Mobila enheter
8. Molntjänster
9. Säkerhetskopiering
10. Loggning och spårbarhet

Tillgång till DISA

DISA finns i dagsläget i tre olika lösningar. DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner. 

Organisationer kan också få tillgång till innehållet för DISA och importera filmer, text och frågor till eget LMS eller via plattformen RIBkunskapstest som driftas av MSB. Dessa lösningar kan organisationer få tillgång till genom att teckna ett nyttjanderättsavtal.

Kontakten på MSB tas med enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete via informationssakerhet@informationssakerhet.se

Har du problem med DISA?

Om DISA inte fungerar kan du behöva tömma cachen i din webbläsare, detta gör du genom att under inställningar rensa webbhistorik och cookies.

Kontakta ditt IT-stöd om du behöver hjälp med detta.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan