Till innehåll på sidan

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Till DISA-utbildningenVi lever idag i ett informationssamhälle där information bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Därför är det viktigt för organisationer att deras anställda har bra kunskap om säker informationshantering.

Syftet med Disa är att på ett enkelt sätt ge alla medarbetare en grundförståelse för informationssäkerhet. Utbildningen kan användas av alla anställda i en organisation eller som en introduktionsutbildning för nyanställda, vikarier, konsulter eller annan inhyrd personal. 

Avsnitt

Disa innehåller tio olika delar som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet.

  • Säkert beteende
  • Lösenord
  • Säkerhetskopiering
  • Molntjänster
  • E-post
  • Sociala medier
  • Granska avsändaren
  • Skadlig kod
  • Utanför arbetsplatsen
  • När det blir fel

Tillgång till Disa

Disa finns i två olika lösningar. 

Genomför utbildningen direkt på webben

Eller så kan organisationer få tillgång till innehållet för Disa och importera filmer, text och frågor till eget LMS. Denna version av Disa omfattas av en Creative commons licens, CC BY-SA 4.0, och är fri att använda i enlighet med licensen.

Mer information om materialet på Informationssäkerhets webbplats

Kontakten på MSB tas med enheten för systematisk informationssäkerhet via: informationssakerhet@informationssakerhet.se

Har du problem med DISA?

Om DISA inte fungerar kan du behöva tömma cachen i din webbläsare, detta gör du genom att under inställningar rensa webbhistorik och cookies.

Kontakta ditt IT-stöd om du behöver hjälp med detta.

Senast granskad: 9 mars 2023

Till toppen av sidan