Till innehåll på sidan

Internationella samarbeten

I en komplex värld, där vi kan se samband mellan många av de händelser som vi vill förhindra och förbereda samhället för, är samarbete över gränserna avgörande. MSB samarbetar inom EU och med en rad olika internationella organisationer, både i närområdet och på den globala arenan.

MSB deltar i en rad former av samarbeten inom området samhällsskydd och beredskap.

 

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan