Till innehåll på sidan

Fakturera oss

Inköp som görs av MSB ska faktureras med e-faktura.

Ni som kan skicka e-fakturor

De format som MSB kan ta emot är: 

  • PEPPOL BIS Billing 3
  • PEPPOL BIS5A
  • Svefaktura 1.0

MSB kan ta emot fakturor via: 

  • nätverket PEPPOL, PEPPOL-ID är 0007:2021005984
  • vår VAN-tjänst, parts-id är GLN/Orgnr 2021005984 

Vår VAN-leverantör är OpusCapita. 

Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning till VAN-tjänsten.

MSB:s adress för e-fakturor är:

MSB
651 81 Karlstad

Ni som INTE kan skicka e-faktura

Om ni som leverantör inte har en egen VAN operatör men ändå vill skicka e-faktura, kan ni gratis använda Fakturaportalen, för att leverera era fakturor digitalt till MSB.

Till Fakturaportalen

Pappersfakturor

Pappersfakturor är endast tillåtet om det finns ett avtal som tecknats före 1 april 2019 som säger att pappersfakturor får användas.

MSB:s adress för pappersfakturor är från och med 1 april:

MSB
C/O CogiDocs AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Inga fakturor får sändas till våra övriga adresser om inte särskilt avtal finns.

Märkning av fakturan

Faktura ska alltid märkas med referensen CDIID: NNNNN där NNNNN motsvarar referens på ansvarig handläggare hos MSB.

MSB ska faktureras med e-faktura

Inköp som görs av MSB ska faktureras med e-faktura, enligt lag som trädde i kraft 1 april 2019.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura.

Lagen gäller inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med MSB innan 1 april 2019 och det där inte fanns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

Kontakta oss

Kontakt

Ekonomistöd
Upphandling

 

Senast granskad: 4 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan