Till innehåll på sidan

ADRUTB, administrera ADR-utbildning

ADRUTB är ett system för ansvariga ADR-lärare att anmäla utbildningstillfällen och registrera utbildade förare i. Det gäller inte för administration av 1.3-utbildningar.

Öppna verktyget - ADRUTB, administrera ADR-utbildning

Detaljer

Målgrupp

  • Utbildningsanordnare för förare av transport av farligt gods

MSB godkänner de utbildningsanordnare som utbildar förare som transporterar farligt gods. Utbildningsanordnare ansvarar för att utbildningen ges i enlighet med bestämmelserna.

I systemet ADRUTB anmäler ansvariga ADR-lärare utbildningstillfällen och registrerar utbildade förare.

Senast granskad: 21 april 2023

Till toppen av sidan