Till innehåll på sidan

Verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster

MSB har tagit fram ett stöd som beskriver verktyg som kan användas för att kunna hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster i samhället.

Verktygen kan beskrivas som åtgärder som kan vidtas för att säkerställa samhällets funktionalitet, till exempel: 

  • att mäkla resurser
  • att ransonera vissa varor
  • att staten startar egen produktion.

Stödet ger en överblick över de verktyg, eller lösningar, som finns för att hantera brister, vilka legala förutsättningar som finns och vilka mandat som krävs för att genomföra olika åtgärder.

De olika verktygen skiljer sig åt när det gäller  att skapa hållbar tillgång över tid, vad de kostar och hur snabbt de kan ge effekt.

Stödet kan användas av till exempel myndigheter, regioner och kommuner för att säkra tillgången til varor och tjänster både på kort och lång sikt. 

När behovet uppstår kan MSB tillsammans med andra aktörer och experter analysera riskerna, vad vi vill åstadkomma och vilka verktyg som passar bäst givet en rad omständigheter.

Ladda ner Stöd till myndigheter, regioner och kommuner:  Verktyg för att säkra tillgången  till varor och tjänster

Senast granskad: 28 juli 2020

Till toppen av sidan