Det här stödet syftar till att beskriva olika verktyg som kan vara möjliga att använda i fredstida kriser för att hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster. Det handlar om varor e...