Till innehåll på sidan

Stöd till myndigheter, regioner och kommuner : verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster

Stöd till myndigheter, regioner och kommuner : verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster

Detaljer

Stöd till myndigheter, regioner och kommuner : verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster
Publikationsnummer
MSB1600
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
Det här stödet syftar till att beskriva olika verktyg som kan vara möjliga att använda i fredstida kriser för att hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster. Det handlar om varor eller tjänster där försörjningen av dessa är av stor vikt för att kunna rädda liv och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Stödet ska också ge svar på vilka mandat som krävs, från regering eller andra aktörer som har behov av en vara eller tjänst, för att verktyget ska kunna tillämpas. Vidare ges exempel på hur flera av de olika verktygen har använts i samband med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vissa av verktygen kan vara viktiga för att bygga upp en försörjningsberedskap som är hållbar över tid, medan andra är mer lämpade för att hantera en brist vid en hastigt uppkommen krissituation.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2020

Till toppen av sidan