Till innehåll på sidan

Nationella och internationella samarbeten

MSB finns med i flera samarbeten kring forskning och utveckling, nationellt och internationellt.

Inom Sverige finns ett långvarigt samarbete med Brandforsk om forskning kring bränder.

På nordisk nivå finns Nordforsk, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna om forskning kring samhällssäkerhet.

MSB är även engagerat på olika sätt i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. MSB utlyser bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020, med inriktning mot samhällsskydd och beredskap.

Det mest omfattande internationella samarbetet är det forskningssamarbete som Sverige har med Department of Homeland Security i USA, där MSB samordnar den svenska delen.

Ett samarbetsavtal finns också med Kanada.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan