Till innehåll på sidan

Övergripande processer

I det här kapitlet beskrivs hur krisberedskapen i Sverige är uppbyggd och kommunens övergripande uppgifter såsom risk- och sårbarhetsanalys, planering, krisledningsnämnd, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning samt rapportering.

Senast granskad: 4 mars 2022

Till toppen av sidan