Till innehåll på sidan

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

Tillfällen

Umeå

11
MAR
Sista anmälan: 2020-01-22
Kurslängd: 2
Antal platser: 20
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur praktiskt hantera strålskydd. Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning samt om grundläggande strålningsfysik.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor, med en operativ roll eller stabsfunktion vid myndigheter och länsstyrelser eller har en nyckelfunktion hos annan aktör. Till exempel räddningsledare, saneringsledare, indikeringsledare, indikeringssamordnare, mätledare, analytiker, arbetsledare eller motsvarande nyckelfunktion.

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskaps-organisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse, samt ha genomfört kursen Svenska kärnenergiberedskapen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Kursen genomförs med fokus på aktivit lärande i samverkan genom t ex föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan