Till innehåll på sidan

Föreskrifter och handböcker för skyddsrum

Här finns regelsamlingar och handböcker för att utforma, utrusta och nyttja skyddsrum.

Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

I lag (2006:545) om skyddsrum står det i de inledande bestämmelserna:

1 §    Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar.

2 §   Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hänsyn till de skyddsbehövandes möjligheter att efter varning hinna fram till dem i tid och att uppehålla sig där under den tid som behövs.

3 §   Skyddsrum skall vara utformade så att de under fredstid kan användas för andra ändamål.

4 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om skyddsrums placering, utformning och utrustning samt inom vilken tid de skall kunna iordningställas.

Skyddsrumslitteratur

Senast granskad: 14 juni 2024

Till toppen av sidan