Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Detaljer

Ämneskategori

  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 aktörer. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag dela information säkert och effektivt.

MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Byggt för att alltid fungera

Rakel har en mycket god reservkraft och är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det vid överbelastningar och störningar i andra system, som mobiltelefoni och it-system.

Skyddad informationsdelning

Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Rakel sekretess ges kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet (end to end-kryptering).

Rakels användare

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Information och kontakt

I menyn till höger (för telefon och surfplatta "Meny" längst upp till höger) hittar du vår information om Rakel, så som abonnemang, blanketter, utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Nyheter

28 november 2023
Klockan 10.04

Fullsatt på årets mässa för användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster

MSB arrangerar årligen en mässa för behöriga användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster. Den 14 november var ett tusental behöriga besökare från hela ”public safety”- Sverige på plats i Kista med syfte att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.

9 november 2023
Klockan 9.27

Nya villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

Användning av DMO-utrustning i Rakel med en antenn på 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor. Om din aktör har denna typ av utrustning ska ni lämna in en ansökan till MSB.

12 oktober 2023
Klockan 11.20

Fortsatt nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel gav åter igen ett mycket gott betyg åt servicen hos Rakel kundstöd och åt Rakel som kommunikationssystem.

25 augusti 2023
Klockan 7.54

Nya frekvenser i Rakelnätet för mobila basstationer

För att kunna använda Rakelnätet i situationer då MSB förstärker nätet med mobila basstationer är det viktigt att se över så att era Rakelterminaler stödjer de nya frekvenserna för mobila basstationer.

26 juli 2023
Klockan 11.33

Rakel påverkas inte av ny publicerad sårbarhet för TETRA-standarden

Det har i olika kanaler publicerats information om sårbarheter mot standarden som medför att obehöriga bland annat kan avlyssna radiotrafik (CVE-2022-24402) för radionät som använder kryptoalgoritm TEA1 som finns i TETRA-standarden. Sveriges nationella radiosystem Rakel använder inte denna kryptoalgoritm och har alltså inte denna sårbarhet.

Senast granskad: 15 november 2023

Till toppen av sidan