Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Detaljer

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag dela information säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Byggt för att alltid fungera

Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det när andra system, som mobiltelefoni och internet, drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

Skyddad informationsdelning

Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Rakel sekretess ges kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet (end to end-kryptering).

Rakels användare

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Information och kontakt

I menyn till höger (för telefon och surfplatta "Meny" längst upp till höger) hittar du vår information om Rakel, så som abonnemang, blanketter, utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Nyheter

30 september 2022
Klockan 14.11

MSB utvecklar och förbättrar tilläggstjänster till Rakel

MSB lanserar tjänsten ”Säker transmission” för er som nyttjar tilläggstjänsterna: Klientanslutning för KC, Klientanslutning för positionering samt Telefonianslutning.

17 juni 2022
Klockan 12.17

Förändringsuppehåll i Rakelnätet sommaren 2022

Från och med den 20 juni till och med den 8 augusti är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

5 maj 2022
Klockan 13.50

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel i ny version

Nu har vi uppdaterat de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel. Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för dig som planerar Rakelsamband och för alla användare av Rakel.

21 april 2022
Klockan 10.17

Anmälan öppen till Dagen för säkra kommunikationer

Nu kan du anmäla dig till Dagen för säkra kommunikationer på Kistamässan den 2 juni.

4 april 2022
Klockan 16.17

WIS får ny inloggning 10 april

MSB strävar hela tiden efter att utveckla WIS för att användningen ska bli enklare och säkrare. Den 10 april inför vi därför tvåfaktorsautentisering vid inloggning i WIS. Under uppgraderingen, som påbörjas klockan 9 och som beräknas pågå under några timmar, är WIS inte tillgängligt för dig som användare.

Senast granskad: 30 september 2022

Till toppen av sidan