Till innehåll på sidan

Frågor och svar för fastighetsägare

Här finns svar på de vanligaste skyddsrumsfrågorna för fastighetsägare. Hittar du inte svar på din fråga? Mejla till skyddsrum@msb.se.

Frågor och svar om skyddsrum - för fastighetsägare

 • Vad ska jag som ägare av fastighet med skyddsrum tänka på?
  • Du som ägare har underhållsansvar av skyddsrummet.
  • Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga.
  • Det är ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Du (tillsammans med andra) ska kunna ställa iordning skyddsrummet för sitt ändamål inom två dygn.
  • Du kan läsa mer i handboken Skyddsrum SR 15.

  Handboken Skyddsrum SR 15

 • Vilken utrustning ska finnas i skyddsrummet?

  Alla skyddsrum har vid byggnationen försetts med utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften. Vilken utrustning som ska finnas i respektive skyddsrum beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet samt utrustning avsedd för andra specifika behov för skyddsrummet. I skyddsrumshandboken presenteras en lista över grundutrustning för nybyggda skyddsrum. Se Skyddsrum SR 15, kap 7.

  Handboken Skyddsrum SR 15

 • Hur ska jag sköta och underhålla skyddsrummet?

  Att underhålla ett skyddsrum är normalt sett inte svårare än att sköta sin övriga byggnad. Skötseln kompletterar det ordinarie fastighetsunderhållet.

  Några xempel på underhållsåtgärder:

  • se till att det finns skyddsrumsskyltar
  • smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
  • åtgärda rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
  • se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att
  • brunnen är rengjord
  • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet

  Om du är osäker på hur underhållsarbetet ska göras, kontakta skyddsrumssakkunnig för rådgivning.

 • Var kan jag köpa utrustning till skyddsrum?

  Du kan köpa utrustning hos skyddsrumsleverantörer.

  Kontaktuppgifter till skyddsrumsleverantörer

 • Vem gör besiktningar av skyddsrummet?

  Det gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  I vårt uppdrag ingår att genomföra skyddsrumskontroller och tillsyn.

 • Hur ofta kontrolleras skyddsrummen?

  Det finns inget fastställt tidsintervall. Det beror på vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum kontrolleras utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande. Om en skyddsrumskontroll visar på brister måste ägaren åtgärda dem.

 • Kan jag bygga nya/fler skyddsrum?

  Nej. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

 • Kan jag ansöka om bidrag för skyddsrum?

  Nej.

 • Vad gäller vid försäljning och köp av byggnad med skyddsrum?

  Om du säljer fastigheten övergår ansvaret för underhåll av skyddsrummet till den nya ägaren. Hen kan anlita en skyddsrumsakkunnig för att genomföra en överlåtelsebesiktning för att skapa sig en uppfattning om eventuella skador och otillåtna åtgärder som gjorts på skyddsrummet, så att de kan åtgärdas i samband med överlåtelsen. Det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

 • Hur ser planeringen ut för skyddsrum i Sverige framöver?

  Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras.

  Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan