Till innehåll på sidan

LIA-handledarinformation om skorstensfejarutbildning kurs 2 (grundutbildningen)

Kurs 2: Imkanaler, rengöring, administration, miljö & energi.

Kurs 2 är den del av utbildningen där LIA 2 ingår. Inför LIA 2 så har de studerande deltagit i lektioner och praktiska övningar beträffande bland annat ventilation. Här går vi igenom om olika typer av ventilationssystem. S-, F-, FT- och FTX-system är begrepp som de nu känner till. Även olika typer av luftföringsprinciper i ett rum har diskuterats. Vi har pratat om olika ventilationskrav från samhället, till exempel från Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, och hur man kan gå till väga för att kontrollera att dessa krav uppfylls, t ex genom luftflödesmätningar.

Brand och brandskydd beträffande ventilations- och imkanaler utgör en annan del av lektionsinnehållet. Här går vi igenom om olika metoder för att utforma ventilationssystem med avseende på brandsäkerhet, t ex att stänga in brandgaserna i brandcellen eller att ventilera ut dem ur byggnaden. Vi tar även upp olika funktioner som exempelvis by-pass-funktion och brandgasspjäll.

När det gäller imkanaler så går vi igenom krav och funktion för sådana och använder bland annat www.imkanal.se som arbetsmaterial. De studerande har även gått igenom rengöringsarbete av imkanaler såväl teoretiskt som praktiskt, vilket de även gjort beträffande allmänventilation.

imkanal.seDet administrativa arbetet inom sotningen får ett större fokus under kurs 2. Här går vi bland annat igenom kundregister, fastighetsregister, systematiskt arbete, dokumentation inom yrket och hur man bör uttrycka sig i skrift.

De vanligaste typerna av besiktnings- och undersökningsarbeten som förekommer inom yrket är också något som de studerande fått ta del av inför LIA 2. Vi pratar till exempel om installationsbesiktningar, brandskyddskontroller och "sprängbesiktningar" och likheter samt olikheter mellan dessa olika typer av arbeten. Under det här avsnittet så får de även prova på såväl röktrycksprovning som läckagemätningar.

Efter LIA 2 har de studerande en avslutningsvecka där vi sammanfattar utbildningen som helhet. Ett sätt vi ofta använder oss av är att klassen gruppvis, helst på något lite roligt men ändå seriöst sätt, får redogöra för varsin del av utbildningen. Här kan det bli allt från tävlingar till filmvisning. Det brukar vara väldigt roligt och uppskattat och ger samtidigt en tydlig bild av hur mycket de studerande faktiskt lärt sig under utbildningstiden.

Senast granskad: 2 augusti 2022

Till toppen av sidan