Till innehåll på sidan

Så utbildas polisstudenter i radiokommunikation

Trettiotvå timmars utbildning i radiokommunikation förbereder blivande poliser inför de uppdrag som väntar efter examen.
– Radion är livlinan om allmänheten, dina kollegor eller du själv behöver hjälp. Kunskapen om hur den används måste sitta i ryggmärgen, säger Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola.

I ämnet praktisk poliskunskap på grundutbildningen till polis ingår en utbildning i radiokommunikation som löper över tre terminer. Här får studenterna bland annat lära sig om funktioner i Rakelnätet, knappologi och om hur man kommunicerar rätt genom att till exempel använda korrekt bokstaveringsmetod och korrekta trafikuttryck.

– Det kan kännas extremt nervöst att få en polisradio i handen första gången. Vår uppgift som lärare är att få studenterna att komma över att det känns jobbigt. Det ska bli ett naturligt inslag i deras vardag att hantera radion, säger Marina Schram.

Utbildningen i radio är likartad på de olika utbildningsorterna: Stockholm, Umeå, Växjö, Malmö och Borås. På Södertörns högskola undervisar Marina Schram i radio tillsammans med två andra radiolärare. Högskolan har två radiosalar utrustade med fordonsradioterminaler. Under lektionerna har studenterna också egna handburna radioterminaler.

Radioövningar varje termin

I undervisningen varvas både praktiska och teoretiska moment. Varje termin har polisstudenterna en radioövning under en halvdag som är integrerad med övriga ämnen. En av dessa övningar består av en tipspromenad där olika uppgifter ska genomföras vid olika stationer. Radiolärarna agerar RLC-operatörer (regionledningscentraloperatörer) och studenterna får till exempel i uppgift att begära slagningar, skicka statussändningar och göra talgruppsbyten. Under tiden noterar lärarna hur studenterna hanterar de olika momenten.

– Sambandet är otroligt viktigt och studenterna måste förstå samspelet mellan poliser i yttre tjänst och operatörerna på regionledningscentralerna, säger Marina Schram.

Övningarna blir också en chans för studenterna att träna på att hantera radioterminalen i stressade situationer.

– Det får det inte bli missförstånd. I akuta situationer kan det handla om liv och död och då måste det sitta.

Det gäller alltså att hänga med i undervisningen och att öva. När det inte är lektioner i radiosalarna kan de blivande poliserna också öva på egen hand.

Måste vara godkänd

Radioutbildningen avslutas med en examination, där studenterna med hjälp av en fordonsradioterminal och en handburen radioterminal ska lösa olika uppgifter.

Mot slutet av polisutbildningen väntar en sex månader lång aspiranttjänstgöring. För att få göra den krävs att studenterna är godkända i alla tidigare moment i polisutbildningen. Nu ska radiokunskaperna sitta och samspelet med kollegan, de andra kollegorna i yttre tjänst, operatörerna vid ledningscentralerna och samverkan med andra aktörer ska kännas naturlig, likaså hur man arbetar med exempelvis gateway och direktläge (DMO).

Kontakten med de blivande poliskollegorna lyfter Marina Schram fram bland det bästa med att vara radiolärare.

– Jag brinner för ämnet och hoppas att det ska smitta av sig.

Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen föreläser på Rakeldagen 2019
Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen föreläser på Rakeldagen
Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen föreläser på Rakeldagen 2019 Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen föreläser på Rakeldagen

Senast granskad: 1 mars 2021

Till toppen av sidan