Till innehåll på sidan

MSB:s beredskap

Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering – i Sverige och i världen. Genom aktiv omvärldsbevakning kan vi i ett tidigt skede upptäcka händelser som skulle kunna leda till kriser. MSB:s beredskapsorganisation kan ge stöd till svenska myndigheter men också bistå EU och FN-organisationer. Vår tjänsteman i beredskap, TIB, är kontaktvägen in.

MSB bevakar omvärlden, samlar in och analyserar information för att i ett tidigt skede upptäcka händelser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. På så sätt kan vi informera och samverka med andra aktörer för att få till en samordnad hantering.

MSB:s beredskapsorganisation

MSB:s beredskapsorganisation består av olika funktioner med möjlighet att ge stöd till både den egna organisationen och andra aktörer dygnet runt. Beredskapsorganisationen hanterar förfrågningar om resurs- och expertstöd för insatser såväl nationellt som internationellt.

Nedan följer delar av MSB:s beredskapsorganisation.

 • Tjänsteman i beredskap (TIB)

  TIB är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter och aktörer inom krisberedskapsområdet samt för civilskyddsmekanismen inom EU och övriga internationella partners. TIB omvärldsbevakar för att upptäcka och identifiera händelser där MSB kan behöva agera. TIB informerar och vid behov aktiverar MSB:s beredskapsorganisation och leder initialt myndighetens operativa arbete. TIB kontaktas på telefon 054-150 150 (samtalet kopplas via SOS Alarm).

   

 • Krisinformation.se

  Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter att de har inträffat. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

  Mer information Krisinformation.se

 • WIS

  WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris.

  MSB svarar för teknik- och användarsupport. Support för alla slags ärenden finns på plats vardagar 08.00-16.25. Men i akuta ärenden rörande inloggning och liknande går det att ringa även utanför kontorstid. Tel 010-240 4300, wis@msb.se

 • CERT-SE

  CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Telefon 08-678 57 99, cert@cert.se
  CERT-SE

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan