Till innehåll på sidan

Eldningsförbud

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att elda eller grilla i skog och mark på grund av stor brandrisk.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Var hittar jag information om eldningsförbud?

Du hittar information om eldningsförbud på din kommun, länsstyrelse eller räddningstjänsts webbplats. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar samt i lokalpressen. Många turistbyråer och campingplatser brukar också informera om aktuella eldningsförbud.

Mer information om eldningsförbud finns på dinsäkerhet.seVägledning om eldningsförbud

Vägledningen är svar på ett behov av att skapa tydlighet kring vad lagen avser med eldningsförbud. Den går in på vad ett förbud ska omfatta, vilken geografisk plats förbudet gäller för och vilka aktiviteter som kan bli undantagna. Målet med vägledningens förslag är att det ska bli enklare att bedöma behovet av, besluta om och kommunicera ett eldningsförbud.

Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Organisationer inom skogs-, turist- och friluftsnäringen är andra som kan dra nytta av den. Då handlar det om att både förstå hur eldningsförbud kan påverka den egna verksamheten och att nå människor som arbetar eller turistar i skog och mark med information.

MSB:s vägledning om eldningsförbudInformationspaket 

Som ett komplement till Vägledning om eldningsförbud finns ett informationspaket framtaget som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om vad ett eldningsförbud är, vilka följder det får och hur individen följer det.

Informationspaket för kommuner, länsstyrelser och andra aktörerSå är du försiktig i skog och mark

Senast granskad: 28 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan