Till innehåll på sidan

Lagstiftning och annan reglering med anknytning till olycksutredningar : kartläggning och analys

Lagstiftning och annan reglering med anknytning till olycksutredningar : kartläggning och analys

Detaljer

Lagstiftning och annan reglering med anknytning till olycksutredningar : kartläggning och analys
Publikationsnummer
MSB438
ISBN-nummer
978-91-7383-259-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
55 s.
Pris
0 kronor
Nationellt forum för olycksutredning (NFO) är ett nätverk mellan myndigheter, näringsliv och forskningsinstitutioner. Nätverkets syfte är att gynna erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området lärande från olyckor, med fokus på olycksutredning. Nätverket arbetar aktivt med att utveckla metodik, samarbetsformer och utbildningar, etc. inom olycksutredning och lärande. Här finns mer information om NFO: www.msb.se/nfo Denna rapport är framtagen inom ramen för NFO-samarbetet. Flera medlemmar inom NFO har poängterat behovet av en samlad bild av dagens lagstiftning som berör utredning av olyckor. Det har även funnits ett behov av att klargöra förutsättningarna för samarbete mellan myndigheter samt att belysa skillnader och likheter i uppdrag och befogenheter som olika myndigheter har. Uppdraget att sammanställa lagstiftningen inom området samt att ge övergripande reflektioner kring dessa frågor har gått till Fredrik Forssman, domare vid Malmö tingsrätt. Fredrik har även tidigare, på uppdrag av NFO, skrivit rapporter om juridiska frågeställningar kring olycksutredning. Rapporten är sakgranskad av respektive myndighet som omnämns i rapporten. MSB och Trafikverket har finansierat rapporten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan