Till innehåll på sidan

Drunkningsförebyggande arbete : kommunenkät 2010

Drunkningsförebyggande arbete : kommunenkät 2010

Detaljer

Drunkningsförebyggande arbete : kommunenkät 2010
Publikationsnummer
MSB237
ISBN-nummer
978-91-7383-120-8
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
39 s. : tab.
Pris
0 kronor
Enkätundersökningen har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket,
Konsumentverket, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet. Knappt
200 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten. Målet med enkätundersökningen
har varit att få en bild av hur kommunerna arbetar med drunkningsförebyggande
arbete och syftet är att resultatet nu ska ligga till grund för utvecklingen av
framtida stöd och åtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan