Till innehåll på sidan

En stärkt vetenskaplig bas för veterinär sjukdomsberedskap

En stärkt vetenskaplig bas för veterinär sjukdomsberedskap

Detaljer

Publikationsnummer
MSB642
ISBN-nummer
978-91-7383-411-7
Utgivningsår
0001
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
Allvarliga djursjukdomar har i över 200 år bekämpats av veterinärer med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskap kan inhämtas från andra länder men måste också tas fram i Sverige för att vara till nytta för svenska djur och svenskt samhälle. Projektet har genomförts i tre delprojekt med övergripande syfte att vidareutveckla den vetenskapliga basen för beredskapen mot smittsamma djursjukdomar. Projektet kan därmed bidra till arbetet med att förebygga och bekämpa djursjukdomar i Sverige.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan