Till innehåll på sidan

Rakel – för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel – för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Detaljer

Rakel –  för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen
Publikationsnummer
MSB679
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
8 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vid olyckor och kriser är ledning och samverkan mellan aktörer som ska hantera händelsen av största vikt. Samhällets beredskap har kravet att kommunikation ska vara möjligt varhelst en händelse inträffar och oavsett händelsens art och omfattning. Rakel uppfyller dessa krav genom systemets täckning, tillgänglighet och talkvalitet. För att prioritera och samordna insatser och resurser krävs att de som ska utföra insatserna kan kommunicera med dem som är ansvariga för att leda och fördela resurserna. Kollektivtrafikbolagens samverkan med bland andra räddningstjänst, kommunens krisledning och Trafikverkets regionkontor underlättas betydligt med Rakel. Offentliga och privata aktörer har tillsammans utvecklat en nationell talgruppsstruktur i Rakel för att förbättra förmågan till samverkan. Talgruppsstrukturen gör det möjligt för flera aktörer att samtidigt delta för att till exempel skapa en lägesbild och för att samordna åtgärder och resurser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan