Till innehåll på sidan

Sverige och USA : gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA : gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Detaljer

Sverige och USA : gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar
Publikationsnummer
MSB347
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
8 s. : ill.
Pris
0 kronor
USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande resurser, utvecklar spjutspetsteknologi och besitter högkvalitativa forskningsmiljöer. De har också erfarenhet av och lärdomar från extraordinära händelser såsom terrorism och naturkatastrofer. Den 13 april 2007 undertecknades ett bilateralt säkerhetsforskningsavtal mellan Sverige och USA. Syftet var att påbörja samarbete för att stödja behovsmotiverad forskning och teknikutveckling inom samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Arbetet omfattar verksamhet före, under och efter en kris eller olycka.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan