Till innehåll på sidan

Kommunuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Kommunuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Detaljer

Kommunuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Publikationsnummer
MSB271
ISBN-nummer
978-91-7383-141-3
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
35 s.
Pris
0 kronor
I lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH) specificeras ett antal uppgifter
som kommuner ska utföra. Staten betalar årligen ut särskilda medel till
kommunerna för att utföra dessa uppgifter. MSB har i samarbete med
länsstyrelserna gjort en uppföljning av hur kommunerna arbetar med uppgifterna
i LEH och hur den statliga ersättningen används.
Dessutom görs en bedömning av i vilken utsträckning kommunerna arbetar mot den målbild som ställs upp i den s.k. kommunöverenskommelsen. I
denna rapport sammanfattas resultatet av uppföljningen för 2010. Uppföljningen
är kvantitativ och ger en översiktlig bild av kommunernas arbete. Den ger
jämförelsedata att använda både av länsstyrelserna och av kommunerna själva.
Huvuddelen av kommunernas svar finns också återgivna i IDA informationssystem
för statistik och analys. MSB använder också uppgifterna i enkäten i berörda
delar av sitt arbete.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan