Till innehåll på sidan

Rökgasexponering vid Li-jonbatteribrand

Rökgasexponering vid Li-jonbatteribrand

Detaljer

Rökgasexponering vid Li-jonbatteribrand
Publikationsnummer
MSB1960
ISBN-nummer
978-91-7927-269-2
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
43 s.
Pris
0 kronor
Denna kunskapssammanställning har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande, Enheten för brand och räddning. Gaser från Li-jonbatteribränder innehåller ett flertal giftiga och retande gaskomponenten varav vätefluorid (HF) är en. Varken svenska eller norska myndigheter, ansvariga för förgiftningsfrågor, har dock noterat den speciellt befarade HF-problematiken. Li-jonbatteribrand som krävt räddningsinsats hade 2018–2020 en incidens om 13 per miljon invånare och år. Giftinformationscentralens senaste rekommendationer för omhändertagande redovisas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 29 augusti 2022

Till toppen av sidan