Till innehåll på sidan

Är det möjligt att eliminera malaria från Zanzibar? : ett pilotprojekt för Afrika söder om Sahara

Är det möjligt att eliminera malaria från Zanzibar? : ett pilotprojekt för Afrika söder om Sahara

Detaljer

Publikationsnummer
MSB918
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Malaria utgör ett ständigt hot mot liv och hälsa för ca 40% av jordens befolkning. På Zanzibar har man under det senaste decenniet varit mycket framgångsrik i kampen mot malaria. Med enkla metoder innefattande både förebyggande åtgärder samt förbättrat omhändertagande av malariasjuka patienter har Zanzibar lyckats reducera sjuk- och dödlighet i malaria till en så låg nivå att ambitionsnivån för malariakontroll officiellt har ändrats till att försöka utrota malaria från ögruppen. Detta vetenskapliga projekt, uppdelat i fyra delstudier, har utvärderat om det nya målet att försöka utrota malaria från Zanzibar är genomförbart och dess folkhälsobetydelse.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan