Till innehåll på sidan

Security culture and information technology : securit forskningsprogram

Security culture and information technology : securit forskningsprogram

Detaljer

Security culture and information technology : securit forskningsprogram
Publikationsnummer
MSB1222
ISBN-nummer
978-91-7383-843-6
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, har med finansiering av MSB genomförts under perioden juli 2012 till november 2017. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet har varit att förbättra organisationers möjligheter att hantera sociala aspekter av informationssäkerhet. Informationssäkerhetskultur är ett relativt nytt område och ett antal studier har genomförts inom SECURIT för att bidra till uppbyggnaden av kunskap inom området. Dessa studier har bland annat resulterat i 32 bidrag till vetenskapliga tidskrifter, konferenser och workshops samt sex stycken vetenskapliga rapporter. Utöver de vetenskapliga resultaten har SECURIT haft som målsättning att sprida den kunskap som har byggts upp inom programmet till personer som är praktiskt verksamma med att utveckla informationssäkerhet i olika typer av organisationer, forskare inom andra ämnesområden och studenter. Med det syftet har SECURIT bland annat tagit fram antologin Informationssäkerhet och organisationskultur, som presenterar och diskuterar resultaten från 13 av de studier som har genomförts inom programmet. SECURIT har genomförts av forskare vid Chalmers, Göteborgs universitet, FOI, Högskolan Väst, Karlstad universitet, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet. Mer information finns på SECURIT:s hemsida: www.foi.se/securit.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan