Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om Beredskapsveckan.

Allmänt om kampanjen

 • När genomförs Beredskapsveckan?

  Från och med 2021 genomförs den en fast vecka på hösten, vecka 39.
  2024 blir det den 23-29 september. 

 • Vad är syftet med Beredskapsveckan?

  Beredskapsveckan vill samla en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig. Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

 • Vilka är målen för Beredskapsveckan?

  I Beredskapsveckans tidigare mål (2017-2023) har fokus legat på privatpersoner. Vi vill nu uppmärksamma er som aktörer och lyfta er viktiga roll. Vi trycker mer på människors engagemang och delaktighet och visar att det offentliga har ett ansvar för att underlätta och bidra till detta.

  Mål för aktörer

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas
  • att fler kommuner engagerar invånarna i den lokala beredskapen
   att fler aktörer deltar i Beredskapsveckan

  Mål för privatpersoner

  • att fler har kunskap om hot, risker och beredskap
  • att fler invånare är engagerade i samhällets beredskap
  • att fler hushåll kan hantera vardagen vid kris och krig

  I enkäten ”Allmänhetens beredskap” till privatpersoner som MSB gjorde precis innan årsskiftet (publiceras inom kort), så framgår att 39 % skulle tillsammans med andra vilja engagera sig mer i frågor om deras och samhällets beredskap men 62 % vet inte hur de kan engagera sig och endast 13 % anger att det finns arenor eller forum för att diskutera detta i sin kommun.

  Vi tror därför att de nya målen för Beredskapsveckan blir stärkande för både aktörer och allmänhet.

 • Finns det en presentation av Beredskapsveckan 2024?

  Ja, den 23 februari höll MSB en digital presentation där deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. MSB har sedan fyllt på presentationen med svar på frågorna. Du behöver ladda ner presentationen från en dator för att kunna se anteckningarna där det mesta som är nytillkommet står. 
  Till PPT-presentationen om BeredskapsveckanYtterligare ett tillfälle kommer i maj. 

 • Hur får jag uppdateringar om planeringen av Beredskapsveckan?

  Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via beredskapsveckan@msb.se.

  Vårt material samlas på msb.se/beredskapsveckan

 • Varför bytte Krisberedskapsveckan namn till Beredskapsveckan 2023?

  Krisberedskapsveckan initierades för åtta år sen och kampanjen berörde då i första hand beredskap för stora olyckor och kriser. Namnet Beredskapsveckan svarar numera bättre mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot, både fredstida allvarliga olyckor och kriser men också krig.

 • Handlar Beredskapsveckan om aktuella händelser?

  Inte specifikt, då Beredskapsveckan alltid har ett allriskperspektiv. Men vi ser att människors intresse för beredskap har ökat kraftigt. Många, särskilt unga vuxna, har fått aha-upplevelser kring egenberedskap och samarbete, och återvänt både till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till MSB:s och andra aktörers filmer och annat material om beredskap för kris och krig. Det är en lärande och positiv utveckling som behöver hållas levande genom att föra erfarenheterna från både pandemin och kriget i Ukraina vidare in i arbetet med att öka samhällets motståndskraft.

 • Vilken är kampanjens hashtag?

  #beredskapsveckan, tidigare #krisberedskapsveckan

  2023 går det även bra att använda #sjudagar

 • Vad menar MSB med "beredskapskultur"?

  Beredskapskultur ska bli en del av vardagen. För att kunna möta de utmaningar som är pågående och reella liksom en oförutsägbar framtid behöver vi påverka människors inställning till beredskap. Det räcker inte med att "vakna till" när något redan har hänt, må vara utspel eller verkliga kriser.

  Beredskap måste alltid finnas i oss, på fritiden, på arbetsplatsen, i skolan, i bostadsrättsföreningen och i alla de sammanhang vi lever våra liv. Den strategiska riskkommunikationen måste bidra till att vi tillsammans bygger ett sätt att leva där egenberedskap ska vara lika självklart som sopsortering.

Tema och innehåll för Beredskapsveckan 2024

 • Vad är temat för Beredskapsveckan 2024?

  Årets tema är "Sätt i gång!" Det är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. Vi ska fortsätta att möta privatpersoner i deras vardag mitt i det försämrade säkerhetspolitiska läget, med tuffare ekonomi och allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna. Vi ser ett ökande engagemang hos privatpersoner och det ska vi ta vara på och möta upp. Det är vår skyldighet.

 • Hur och varför valde MSB temat?

  Idén till temat ”Sätt i gång!” kom efter att vi såg att förra årets tema ”Öva!” fungerade så väl. Årets tema visar, liksom förra årets, på handlingskraft. Vi vill också skärpa budskapet en smula. Visa att det inte är framgångsrikt att hela tiden skjuta på detta med att exempelvis skaffa sig en hemberedskap. Läget är allvarligt, som regeringen säger, inte minst det säkerhetspolitiska, men även utifrån konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi kan inte vänta utan det är handling nu som gäller.
  Mer om valet av tema för Beredskapsveckan

 • Vad kan kommuner. företag och andra göra på temat?

  Temat är medvetet valt för att kunna anpassas lokalt. Det är öppet formulerat så att det går att sätta i gång med det man ser som mest angeläget. Vad vill just ni sätta i gång med? Vattenberedskap, trygghetspunkter eller skyddsrum? Temavecka på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet? Sätt i gång! Vi har massor av material.

 • Vilka teman har tidigare Beredskapsveckor haft?

  2017: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Budskapet skulle få människor att reflektera över hur kriser kan påverka ens egen vardag. Målgruppen var särskilt kvinnor.

  2018: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? En förstärkning av 2017, och samtidigt utskick av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

  2019: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Fokus på unga personer.

  2020: Hur förberedd är du? Fokus på höjd beredskap och totalförsvar, med anledning av Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Tanken var att det materialet skulle hålla i några år.

  2020 (2): När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst. Med anledning av pandemin togs detta nya budskap fram till kampanjen i maj.

  2021: Tema demokrati. Under pandemin har människor sett många informationskampanjer från myndigheter och fått ta ett stort eget ansvar under lång tid. Vi ville skicka den uppmuntrande påminnelsen Du är en del av Sveriges beredskap, och visa att det kan betyda små handlingar i vardagen. 

  2022: Tema mat. Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, it-attacken mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap i både samhället och hushållen. Vi har länge sett att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma.

  2023: Öva! MSB erbjöd målgrupps- och situationsanpassade övningar för att stärka krismedvetenheten och förmågan hos exempelvis familjen, bostadsområdet och arbetsplatsen. 

Undrar du något annat om Beredskapsveckan? Kontakta arbetsgruppen på beredskapsveckan@msb.se

Senast granskad: 4 mars 2024

Till toppen av sidan