Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om Beredskapsveckan.

Allmänt om kampanjen

 • Var kan jag se mer om planeringen för Beredskapsveckan 2024?

  Den 23 februari 13.00 håller MSB en digital presentation där deltagarna har möjlighet att ställa frågor. Inbjudan sker via nyhetsbrevet. Ytterligare ett tillfälle kommer i maj. 

 • Varför bytte Krisberedskapsveckan namn till Beredskapsveckan 2023?

  Krisberedskapsveckan initierades för åtta år sen och kampanjen berörde då i första hand beredskap för stora olyckor och kriser. Namnet Beredskapsveckan svarar numera bättre mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot, både fredstida allvarliga olyckor och kriser men också krig.

 • När genomförs Beredskapsveckan?

  Från och med 2021 genomförs den en fast vecka på hösten, vecka 39.
  2024 blir det den 23-29 september. 

 • Vad är temat för Beredskapsveckan 2024?

  Årets tema är "Sätt i gång!" Det är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar.

 • Vad är syftet med Beredskapsveckan?

  Beredskapsveckan vill samla en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig. Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

 • Vad är målet med Beredskapsveckan?

  Beredskapsveckan har några grundläggande mål, som har varit samma sedan starten 2017.

  • Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och ytterst krig.
  • Att fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap.
  • Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.
 • Handlar Beredskapsveckan om aktuella händelser?

  Inte specifikt, då Beredskapsveckan alltid har ett allriskperspektiv. Men vi ser att människors intresse för beredskap har ökat kraftigt. Många, särskilt unga vuxna, har fått aha-upplevelser kring egenberedskap och samarbete, och återvänt både till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till MSB:s och andra aktörers filmer och annat material om beredskap för kris och krig. Det är en lärande och positiv utveckling som behöver hållas levande genom att föra erfarenheterna från både pandemin och kriget i Ukraina vidare in i arbetet med att öka samhällets motståndskraft.

 • Vilken är kampanjens hashtag?

  #beredskapsveckan, tidigare #krisberedskapsveckan

  2023 går det även bra att använda #sjudagar

 • Hur får jag uppdateringar om planeringen av Beredskapsveckan?

  Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via beredskapsveckan@msb.se.

  Vårt material samlas på msb.se/beredskapsveckan

 • Vilka teman har tidigare Beredskapsveckor haft?

  2017: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Budskapet skulle få människor att reflektera över hur kriser kan påverka ens egen vardag. Målgruppen var särskilt kvinnor.

  2018: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? En förstärkning av 2017, och samtidigt utskick av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

  2019: Vad skulle du göra om vardagen vändes upp och ned? Fokus på unga personer.

  2020: Hur förberedd är du? Fokus på höjd beredskap och totalförsvar, med anledning av Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Tanken var att det materialet skulle hålla i några år.

  2020 (2): När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst. Med anledning av pandemin togs detta nya budskap fram till kampanjen i maj.

  2021: Tema demokrati. Under pandemin har människor sett många informationskampanjer från myndigheter och fått ta ett stort eget ansvar under lång tid. Vi ville skicka den uppmuntrande påminnelsen Du är en del av Sveriges beredskap, och visa att det kan betyda små handlingar i vardagen. 

  2022: Tema mat. Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, it-attacken mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap i både samhället och hushållen. Vi har länge sett att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma.

  2023: Öva! MSB erbjöd målgrupps- och situationsanpassade övningar för att stärka krismedvetenheten och förmågan hos exempelvis familjen, bostadsområdet och arbetsplatsen. 

Undrar du något annat om Beredskapsveckan? Kontakta arbetsgruppen på beredskapsveckan@msb.se

Senast granskad: 30 januari 2024

Till toppen av sidan