Till innehåll på sidan

Hazus – Kvantitativ riskanalys av översvämningar : faktablad

Hazus – Kvantitativ riskanalys av översvämningar : faktablad

Detaljer

Hazus – Kvantitativ riskanalys av översvämningar : faktablad
Publikationsnummer
MSB1623
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Faktablad som beskriver Hazus MH (Hazard U.S. – Multi Hazard) och ett projekt om detta. Syftet med projektet har varit att analysera överförbarhet och tillämpbarhet av Hazus översvämnings-metodologi Hazus MH Floods med tillhörande programvara till Sverige och svenska förhållanden.

Senast granskad: 20 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan