Till innehåll på sidan

Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga

Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga

Detaljer

Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga
Publikationsnummer
MSB1882
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
1 fil
Pris
0 kronor
Detta är en excel bilaga till rapporten Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19. Med hjälp av tidsserieanalyser har det identifierats trendbrott avseende räddningstjänstens insatser, personskador och dödsfall till följd av covid-19-pandemin under 2020. Resultaten av analyserna ger indikationer på var kopplingar till covid-19-pandemin kan finnas och i förlängningen vilka beteenden som kan ligga till grund för vissa olyckstyper. Resultaten visar att antalet fall, för flera av de olyckstyper som har studerats, har förändrats under pandemins första år. Detta verkar främst gälla olyckor av mindre allvarlig karaktär, alltså olyckor som inte har lett till sjukhusvård eller skador som inte behandlats inom sluten vård. Till exempel har antalet räddningsinsatser till följd av trafikolyckor minskat, men inte antalet vårdade i öppen och sluten vård.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 mars 2022

Till toppen av sidan