Till innehåll på sidan

Frivilliga

Frivilliga utgör en viktig del i krisberedskap och civilt försvar. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inte räcker till.

Frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga resursgrupper är viktiga förstärkningsresurser. De har utbildad och övad personal med flera viktiga kompetenser, till exempel logistik, samband, djursmitta, flyg och stabsarbete. 

Du som ansvarar för personalförsörjning ska planera för hur ni kan nyttja eller samverka med frivilliga. Då kan de bli en effektiv resurs när din organisation behöver extra personal för att hantera det oväntade.

Stöd till dig som behöver samverka med frivilliga försvarsorganisationer

Läs om hur du kommer i kontakt med frivilliga resursgruppen

 

 

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan