I denna folder finns information om vad du ska tänka på innan du köper och
installerar en eldstad hemma. Du får också tips och råd om hur du eldar säkert i
hemmet.