Till innehåll på sidan

Rädd eller beredd – en livsviktig utställning

"Rädd eller beredd" är en vandringsutställning om att vi alla behövs i samhällets beredskap för kriser och krig. Utställningen är interaktiv och upplevelsebaserad i form av en flyttbar container.

  • Utställningscontainern från utsidan.
  • Bilden visar två elever som undersöker en del av utställningen.
  • Utställningscontainern från insidan.

I utställningen får besökarna upplevelsen av en allvarlig kris och hur den kan påverka samhället och dess invånare. Utställningen ger en ökad förståelse för att vi alla är och har varit en del av Sveriges beredskap. Den är resultatet av ett unikt samarbete mellan Statens Försvarshistoriska muséer, Riksantikvarieämbetet och MSB.

Vid frågor om utställningen, kontakta raddellerberedd@sfhm.se

"Rädd eller beredd" tar upp fyra teman:

  • Preppa – vad som är bra att ha hemma.
  • Agera – vad gör du när inte samhället fungerar som det brukar?
  • Hjälpa – olika sätt det går att hjälpa till i en kris- eller krigssituation.
  • Värdera – var tillförlitlig information finns om vad som händer.

Syftet med utställningen är att öka elevernas kunskaper om hur de själva kan bidra vid svåra påfrestningar, men också att inspirera och motivera skolan att i ökad utsträckning integrera ämnet beredskap i undervisningen och att ta vara på de frivilliga försvarsorganisationernas kompetens och ge dem tillfälle att nå ut till unga.

Frivilliga guidar tryggt

Utställningen väcker i regel många idéer och tankar hos eleverna. Den bemannas därför av särskilt utbildade informatörer från de frivilliga försvarsorganisationerna. Dessa 18 organisationer har särskilt viktiga uppdrag inom Sveriges beredskap och rekryterar resurser som förstärker till exempel myndigheter, regioner och kommuner.

Ett livsviktigt läromaterial

Det digitala läromaterial som skapats till utställningen innehåller övningar, diskussionsämnen, filmer och fakta i ämnet. Läromaterialen är producerade för att användas både innan och efter besök, och även av skolor och klasser som inte har möjlighet att besöka utställningen fysiskt.

Läromaterial på Räddellerberedd.se (SFHM)

Tillgänglighet

Alla texter i utställningen finns inlästa. Rörligt ljud och bild finns textat.
Utställningen är anpassad för att rullstolar ska kunna komma in. Det finns inte sittplatser i utställningen förutom vid en station. 

Kultur och beredskap möts

Utställningen är ett samarbete mellan tre myndigheter som bidrar utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden:

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Museimyndighet med två centralmuseer: Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm. SFHM har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Statlig myndighet som arbetar med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Det innebär bland annat uppgiften att öka befolkningens motståndskraft inför kris och krig. MSB står bakom broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickades till alla hushåll 2018.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Utställningsverkstaden hos Riksantikvarieämbetet i Visby har ansvarat för att producera och bygga "Rädd eller beredd". Fokus har varit att skapa lösningar som kan komma fler museer till del i andra utställningssammanhang.

Fram till 2025

"Rädd eller beredd – en livsviktig utställning" kommer att stå på olika gymnasieskolor fram till januari 2025. Den är helt kostnadsfri för skolan och under sommar- och jullov kommer den att stå utanför museer runt om i landet och vara öppen för alla.

Senast granskad: 10 juli 2024

Till toppen av sidan