Till innehåll på sidan

Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap

Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap

Detaljer

Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap
Publikationsnummer
MSB1640
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Faktablad om projektet ”Russinmask eller panik?”. Syftet med projektet är att kartlägga omfattningen av covid-19-relaterade inlägg på vissa sociala medieplattformar, däribland Tiktok, Instagram och Youtube. Projektet studerar i vilken mån information på nätverken kan anses vara vilseledande eller innehålla inslag av desinformation. Hur individer hanterar den rådande situationen, vilka hanteringsstrategier som utvecklas, samt vilka typer av desinformation som är mest framgångsrika är viktiga frågor för att utforma samhällets svar på coronakrisen och dess omedelbara såväl som långsiktiga effekter.

Senast granskad: 18 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan