Till innehåll på sidan

Grilla på tomt eller balkong

Att grilla är trevligt men se upp med risken för brännskador och bränder. Se till att du har möjlighet att släcka bränder som uppstår.

Grilla med kol eller briketter

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändvätska eller tändgelé ska du alltid följa bruksanvisningarna. Att hälla brännbar vätska direkt på glöden, eller att använda fel typ av vätska, kan orsaka svåra olyckor. Använd aldrig bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök när du grillar. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska.

Släck glöd och aska eller ställ grillen med lock på en säker plats. Det händer att bränder uppstår av osläckt aska eller glödrester i soporna eller när det förvarats någon annanstans där det kan ta eld.

Ställ aldrig grillar med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Tänk på att glöden avger giftig kolmonoxid, en starkt giftig gas som kan vara livsfarlig att andas in.

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan bli mycket varma och lätt orsaka bränder, speciellt om de står i torrt gräs eller på brännbart underlag. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

Grilla på balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningen kan däremot ha särskilda ordningsregler mot grillning på balkong.

Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda på balkong. Använd istället elgrill om du vill grilla på balkongen. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först.

Checklista vid grillning på tomten

  • Ha vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt
  • Följ instruktionerna för tändvätska och andra tändhjälpmedel
  • Håll grillen under uppsikt när den tänd

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan