Till innehåll på sidan

Film och övning: Rädd eller beredd?

Här är är en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Om utställningen Rädd eller beredd:

Rädd eller beredd - en livsviktig utställningFilmserien och övningen är en fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer och besvarar frågor som människor hade efter att ha läst den.

De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram filmer, övningar och annat material för att öka människors motståndskraft inför olika kriser och ytterst krig. Det är en del av regeringens uppdrag till oss som myndighet.

Återkom gärna med synpunkter, frågor och berättelser om hur materialet har fungerat. Skriv till beredskapsveckan@msb.se.

Filmer om Sveriges beredskap

Se först filmerna där ni får följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den.

Scenarioövning

Efter att ha sett filmerna kan ni göra övningen. Varje kort beskriver en kris som kan inträffa i samhället, kanske en översvämning nära där ni bor.

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan