Till innehåll på sidan

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning

Detaljer

Olycka vid tillverkning av högkoncentrerad väteperoxid : en olycksundersökning
Publikationsnummer
MSB264
ISBN-nummer
978-91-7383-136-9
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sommaren 2010 skedde en dramatisk olycka vid en fabrik i Göteborgstrakten. Den småskaliga fabriken tillverkade 90%-ig väteperoxid ur 50%-ig väteperoxid genom jonbytesrening följt av destillation. Hastig tryckstegring i jonbytarkolonnen medförde att toppen av kolonnen slets av och operatören blev översköljd av väteperoxid, även i ögonen. Förblindad lämnade han den container där tillverkningen skedde, varpå en pump lämnades att pumpa ut 50%-ig väteperoxid över det rostiga järngolvet. Den katalyserande verkan av golvet medförde hastig sönderdelning av väteperoxiden, med värme, vattenånga och syrgas som produkter. Möjligen har brand inträffat redan i detta skede, då jonbytarmassa låg lagrat i containern. Polyeten från behållare kan också ha bidragit som bränsle till branden. Sammanlagt inträffade ett tiotal explosioner, varav två noterbart kraftigare.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan