Till innehåll på sidan

Nyttan av nätverk : utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap

Nyttan av nätverk : utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap

Detaljer

Nyttan av nätverk : utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap
Publikationsnummer
MSB938–december2015
ISBN-nummer
978-91-7383-616-6
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
54 s.
Pris
0 kronor
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Under 2015 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utvärderat över 30 projekt till ett värde av minst 118 miljoner för att visa effekterna av anslaget. Det gemensamma temat har varit att projekten genomförts inom fyra nätverk: den finansiella sektorns privat-offentliga samverkan (FSPOS), Forum för beredskapsdiagnostik (FBD), nätverk för kemiska analyser vid kris (C-nätverket) och Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Årets utvärdering visar att 2:4-projekten i alla fyra nätverken stärker krisberedskapsförmågan och att nätverksformen för arbetet tillför flera viktiga mervärden, bl.a. samverkan, förtroende och effektivitet. Det kan finnas en rad förutsättningar som bidrar till att mervärdena uppstår. Meningsfulla aktiviteter – här i form av 2:4-projekten – är en avgörande förutsättning för nätverkens existens. Genom medvetenhet om svagheter i arbetsformen, t.ex. säkerställd förvaltning av resultat, kan dessa minskas. Jämförelser mellan nätverken visar på intressanta skillnader, exempelvis i omfattning och organisering. Sammantaget är MSB:s slutsats att projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap med fördel kan genomföras inom ramen för nätverk för att stärka och utveckla t.ex. samverkan, förtroende och effektivitet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan