Till innehåll på sidan

Marknadskontrollmyndigheter

I Sverige ligger ansvaret för marknadskontrollen på de myndigheter som har tillsyns- och föreskriftsansvar för olika produktområden. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av marknadskontrollen i Sverige.

Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där MSB är en av representanterna. 

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollplaner

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, utarbeta en handlingsplan som årligen följs upp och redovisas till regeringen. Handlingsplanen fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder och uppdateras kontinuerligt.

Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Samarbete

Marknadskontrollmyndigheter i Sverige samarbetar med andra länder, exempelvis genom Safety Gate (Rapex). Safety Gate (Rapex) är ett varningssystem där länder inom EU varje vecka informerar varandra om farliga produkter som har dragits tillbaka eller återkallats från marknaden.

Safety Gate: the rapid alert system for dangerous non-food products Konsumentverket är kontaktmyndighet mellan de svenska myndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen och EU.

Konsumentverkets webbplats

Senast granskad: 22 januari 2021

Till toppen av sidan