Till innehåll på sidan

Marknadskontrollmyndigheter

I Sverige ligger ansvaret för marknadskontrollen på de myndigheter som har tillsyns- och föreskriftsansvar för olika produktområden. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av marknadskontrollen i Sverige.

Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där MSB är en av representanterna. 

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollplaner

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, utarbeta en handlingsplan som årligen följs upp och redovisas till regeringen. Handlingsplanen fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder och uppdateras kontinuerligt.

Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Samarbete

Marknadskontrollmyndigheter i Sverige samarbetar med andra länder, exempelvis genom Rapex. Rapex är ett varningssystem där länder inom EU varje vecka informerar varandra om farliga produkter som återkallats. 

RAPEX - Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Konsumentverket är kontaktmyndighet mellan de svenska myndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen och EU.

Konsumentverkets webbplats

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan