Till innehåll på sidan

”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare

”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare

Detaljer

”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare
Publikationsnummer
MSB964
ISBN-nummer
978-91-7383-637-1
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
I Sverige läggs ett stort ansvar på lokala och regionala beslutsfattare att säkerställa medborgarnas säkerhet, trygghet och möjligheter att hantera svåra situationer och kriser. Det övergripande syftet med projektet Krav, förväntningar och myter i samspelet mellan krishanteringens professionella aktörer och det berörda samhället var att studera de ömsesidiga krav, föreställningar och förväntningar som skapar villkor för samspelet mellan beslutsfattare (i första hand på lokal och regional nivå) och medborgare i sådana situationer. Utifrån detta syfte formulerades sedan ett antal specifika forskningsfrågor som var ledande för projektets fem delstudier. Dessa delstudier baserades på i huvudsak tre empiriska datainsamlingar: i) tidningsartiklar och officiella rapporter från sex större nationella och internationella krishändelser som påverkat Sverige och svenska medborgare; ii) intervjuer med beslutsfattare från sammanlagt sju kommuner som drabbats av olika typer av kriser i närliggande tid; iii) analys av underlag och observationer i samband med en större nationell beredskapsövning med fokus på kommunikation med allmänheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan