Till innehåll på sidan

Strategy for information security in Sweden 2010-2015

Strategy for information security in Sweden 2010-2015

Detaljer

Publikationsnummer
MSB243March2011
ISBN-nummer
978-91-7383-126-0
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Syftet med denna strategi är att ange långsiktiga
målsättningar, färdriktningar och arbetssätt för informationssäkerhet i
Sverige. En mängd olika aktörer i samhället behöver en gemensam förståelse för
informationssäkerhet, vad den syftar till och hur framtida säkerhetsinsatser
ska inriktas och utformas. Främst berörda är de som arbetar med
informationssäkerhet på olika nivåer, beslutsfattare i offentlig förvaltning
och i näringslivet, de som arbetar med IT eller generell säkerhet, men också
den enskilde medborgaren. Strategin omfattar därmed hela samhället, det vill
säga alla statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer
och privatpersoner.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan