Till innehåll på sidan

Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system : vägledning

Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system : vägledning

Detaljer

Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system : vägledning
Publikationsnummer
MSB1880
ISBN-nummer
978-91-7927-213-5
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
38 s. : ill.
Pris
0 kronor
Elförsörjning, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård och transporter är exempel på samhällsviktiga verksamheter. Ett avbrott eller svår störning i en samhällsviktig verksamhet kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Många av de processer som behövs för styrning och övervakning av den infrastruktur som ingår i samhällsviktig verksamhet är beroende av cyberfysiska system. Med cyberfysiska system menas gränssnittet mellan en digital miljö och en fysisk process. Vägledningen är tänkt att utgöra ett konkret stöd för dig som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. Vi hoppas också att den ska bidra till att öka medvetenheten om behovet av säkerhet i cyberfysiska system. MSB:s arbete med uppdatering av Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (MSB718 - juli 2014) har resulterat i två nya vägledningar, en som behåller det tidigare namnet och en med namnet Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system (MSB1880 - december 2021). Vägledningen Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system erbjuder stöd för att uppnå en högre cybersäkerhetsnivå för alla former av cyberfysiska system till skillnad från tidigare material som enbart fokuserar på industriella informations- och styrsystem. Ni som omfattas av MSBs föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter MSBFS(2020:7) bör även läsa dessa.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 maj 2022

Till toppen av sidan