Till innehåll på sidan

Cyberfysiska system i kommuner

Cyberfysiska system i kommuner

Detaljer

Cyberfysiska system i kommuner
Publikationsnummer
MSB1338–januari2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Detta faktablad är tänkt att hjälpa kommuner identifiera cyberfysiska samt industriella informationsoch styrsystem (ICS), för att vidare kunna arbeta med säkerhet i dessa system. Faktabladet är baserat på en djupare studie. Ett antal tjänstemän (chefer inom IT och informationssäkerhet, säkerhetssamordnare med flera) i kommuner intervjuades kring hur kommunerna arbetar med systemen, och var inom det cyberfysiska området de ser behov av hjälp och stöd.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan