Till innehåll på sidan

Cyberfysiska system i kommuner

Cyberfysiska system i kommuner

Detaljer

Cyberfysiska system i kommuner
Publikationsnummer
MSB1338–januari2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Detta faktablad är tänkt att hjälpa kommuner identifiera cyberfysiska samt industriella informationsoch styrsystem (ICS), för att vidare kunna arbeta med säkerhet i dessa system. Faktabladet är baserat på en djupare studie. Ett antal tjänstemän (chefer inom IT och informationssäkerhet, säkerhetssamordnare med flera) i kommuner intervjuades kring hur kommunerna arbetar med systemen, och var inom det cyberfysiska området de ser behov av hjälp och stöd.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan