Till innehåll på sidan

Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien : Hur kan omhändertagandet av människor med tuberkulos och hiv förbättras inom primärvården i låginkomstländer?

Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien : Hur kan omhändertagandet av människor med tuberkulos och hiv förbättras inom primärvården i låginkomstländer?

Detaljer

Publikationsnummer
MSB919
ISBN-nummer
978-91-7383-604-3
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Detta projekt har studerat olika aspekter av hiv och tuberkulos hos patienter som får behandling vid hälsocentraler i Etiopien. Förekomsten av tuberkulos hos hiv-positiva har uppmätts. Två nya diagnostiska metoder för tuberkulos har utvärderats, liksom utfall av samtidig behandling mot tuberkulos och hiv. Vi har också konstruerat kliniskt baserade algoritmer för bedömning av risk för tuberkulos hos hiv-positiva, samt för värdering av skada på immunförsvaret hos personer med tuberkulos och hiv.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan