Till innehåll på sidan

Pluviala översvämningar : konsekvenser vid skyfall över tätorter, en kunskapsöversikt

Pluviala översvämningar : konsekvenser vid skyfall över tätorter, en kunskapsöversikt

Detaljer

Pluviala översvämningar : konsekvenser vid skyfall över tätorter, en kunskapsöversikt
Publikationsnummer
MSB567
ISBN-nummer
978-91-7383-347-9
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
70 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med studien är att beskriva hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dess konsekvenser eventuellt kan lindras på kort och/eller lång sikt. Uppdraget har bedrivits som en kunskaps-/forskningsöversikt för att beskriva pluviala (orsakade av skyfall) översvämningars konsekvenser på samhället och samhällsviktiga funktioner. Nuvarande kunskap om svensk statistik för kortvariga häftiga regn har relaterats, och några av de bedömningar som finns beträffande inverkan av framtida klimatförändringar på förekomsten av skyfall i Sverige i framtiden. För urbana avrinningssystem är det så gott som alltid händelser med avsevärt kortare tidsskala än dygnet som är kritiska.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan