Till innehåll på sidan

Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods : förstudie

Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods : förstudie

Detaljer

Publikationsnummer
MSB501–201211
ISBN-nummer
978-91-7383-297-7
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Forskningen och arbetet inom områdena transport av farligt gods och intelligenta transportsystem (ITS) har varit fragmenterat och utförts på olika håll under flera års tid. Huvudsakliga anledningar till att utvecklingen inte har gått framåt i takt med logistik- och ITS-området i övrigt är brist på incitamentsmodeller samt att det har saknats en förgrundsfigur som drivit på utvecklingen. Nu görs det på europeisk nivå till en gemensam sak att genom lagstiftning driva utvecklingen inom området och MSB är redo att ta ett helhetsgrepp om detta komplexa område.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan