Till innehåll på sidan

Inventera och mäkla resurser : MSB:s stöd så att samhällets resurser kan användas effektivt

Inventera och mäkla resurser : MSB:s stöd så att samhällets resurser kan användas effektivt

Detaljer

Publikationsnummer
MSB933–november2015
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Vid en störning eller kris är det viktigt att samhällets
resurser används på ett klokt sätt. Det ingår i MSB:s
samordningsuppdrag att stödja samhällets aktörer så att
resurserna, ur ett helhetsperspektiv, används så effektivt som
möjligt. Det kan gälla både materiel, till exempel tält eller
översvämningsbarriärer, eller kompetens i form av expertis och
personal.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan