Till innehåll på sidan

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap

Detaljer

Taktik, ledning, ledarskap
Publikationsnummer
MSB0015
ISBN-nummer
978-91-7383-005-8
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
254 s. : ill.
Pris
0 kronorRäddningsinsatser är komplexa. Arbetet i samband med räddningsinsatser måste
baseras på hjälpbehovet. Man har resurser till för f ogande som ska organiseras
och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Beslut som fattas måste vara väl
underbyggda och ta hänsyn till resurs, skada, objekt och hjälpbehovet i övrigt.
För att kunna hantera allt detta krävs kunskap. Strävan är att kunna tillgodose
det hjälpbehov som olyckshändelser eller över h ängande fara för olyckshändelser
påkallar. Taktik, ledning, ledarskap presenterar, diskuterar och exemplifierar
erfarenheter från kommunal räddningstjänst och forsknings resultat ur en rad
olika synvinklar. Boken riktar sig främst till chefer inom kommunens
organisation för räddningstjänst. Den är i första hand avsedd för MSB:s
utbildnings verksamhet, men vänder sig också till yrkes verksam
räddningstjänstpersonal och övriga intresserade.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan