Till innehåll på sidan

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance

Detaljer

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance
Publikationsnummer
MSB1134
ISBN-nummer
978-91-7383-773-6
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
Under 2017 gav MSB i uppdrag åt UI att genomföra en studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets målsättningar i god styrning. Studien bidrar till stöd för Sveriges arbete med att implementera ramverket. Underlag till studien är intervjuer med svenska aktörer som arbetar med katastrofriskreducering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 december 2019

Till toppen av sidan