Till innehåll på sidan

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance

Detaljer

The Sendai Framework : Swedish Disaster Risk Reduction Governance
Publikationsnummer
MSB1134
ISBN-nummer
978-91-7383-773-6
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
Under 2017 gav MSB i uppdrag åt UI att genomföra en studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets målsättningar i god styrning. Studien bidrar till stöd för Sveriges arbete med att implementera ramverket. Underlag till studien är intervjuer med svenska aktörer som arbetar med katastrofriskreducering.

Senast granskad: 17 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan