Till innehåll på sidan

Stöd till bekämpning av skogsbränder i Grekland 2021

I Grekland har flera allvarliga skogsbränder rasat. I början av augusti begärdes internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete, rescEU, där Sverige, genom MSB skickade ut två skopande flygplan. Insatsen från Sveriges del pågick mellan den 4 till 13 augusti.

När Grekland i början på augusti begärde internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete, rescEU, för att bekämpa bränderna i Grekland, skickade Sverige två skopande flygplan som står i beredskap för EU-insatser. Efter samverkan med MSB påbörjade de skopande planen flygningen mot Grekland den 4 augusti.

Under insatsen har de skopande planen bekämpat bränder på ön Evia samt runt huvudstaden Athen. Totalt har elva EU-medlemsstater deltagit i insatsen. Sverige erbjöd stöd ytterligare en vecka, men EU gjorde en bedömning att flygplanen inte längre behövdes på plats.

Sverige har varit en del av rescEU sedan 2019 och insatsen i Grekland är första gången flygande resurser från Sverige aktiveras. Planen är inhyrda från Saab och är av modellen AT-802 F och har kapacitet att släppa 3 000 liter vatten per gång.

Fakta om rescEU

De skopande flygplanen är en del av rescEU, vilket är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser för bland annat bekämpning skogsbränder. EU finansierar 90 procent av beredskapskostnaden och Sverige står som värd för de två skopande planen. EU finansierar även 75 procent av den operativa kostnaden och mottagarlandet står som huvudregel för resterande 25 procent.

Mer information

EU och civilskyddssamarbetet (msb.se)

Senast granskad: 13 augusti 2021

Till toppen av sidan