Till innehåll på sidan

Utrymning

Med utrymning (evakuering) menas att människor behöver flyttas ut från ett område om det är fara för deras liv och hälsa. Myndigheter och räddningstjänst har planer för att kunna skydda människor även om de behöver förflyttas. Här finns tips på saker som är bra att packa med sig om det skulle hända.

I Sverige har vi hittills inte behövt utrymma några stora bostadsorter. Men omvärlden har blivit mer orolig och extremt väder kommer att bli vanligare. Därför behöver vi i Sverige vara beredda på att kunna utrymma områden och flytta människor till en säkrare plats.

Några olika händelser som skulle kunna leda till en utrymning är:

 • stormar, översvämningar och snöfall
 • el-, värme- och vattenbortfall
 • spridning av farliga ämnen och smitta
 • kärnkraftsolycka
 • bränder
 • terrordåd
 • krig och krigsfara.

När myndigheter har fattat beslut om en organiserad utrymning ansvarar de för:

 • att allt det som man har lämnat kvar (t ex huset) skyddas så gott det går
 • att man tas emot någon annanstans
 • att det finns dricksvatten och mat
 • att utrymningen inte pågår längre än nödvändigt

Vem bestämmer att det ska utrymmas?

Vid en olycka, t ex brand, är det oftast räddningstjänsten, genom räddningsledaren som kan besluta om utrymning. Polisen får också fatta beslut om utrymning om det har uppstått störningar i ordningen eller säkerheten. Om det har skett utsläpp av radioaktiva ämnen, finns särskilda rutiner. Ibland väljer människor själva att lämna ett hotat område. Det kallas spontanutrymning och man behöver då själv ha löst frågan om vart man ska ta vägen. 

Myndigheter vill och försöker alltid att ta hänsyn till olika personers behov. Det är viktigt att barn skyddas, att familjer och andra som känner varandra hålls ihop och att ingen diskrimineras på grund av t ex kön, ålder, etnicitet, språk, politisk åsikt eller funktionsnedsättning.

Tänk igenom!

Fundera i förväg på vad du skulle ta med från din bostad om du måste lämna den. Förvara viktiga papper och saker där du och andra i familjen lätt hittar dessa. Om ni behöver lämna bostaden snabbt, var tydlig med att berätta för alla, speciellt barn och äldre vad som händer. Personliga favoritsaker för barnen kan vara bra för att skapa trygghet. Glöm inte att hjälpa den som inte kan packa själv. Stäng av gas, el och lås dörrarna. 

Listorna är kanske inte kompletta för just dig och din familj, utan är tänkta som en påminnelse och idé.

Checklista för mindre utrymning

En mindre utrymning kan innebära att några personer flyttas från ett hus, ett boende eller ett kvarter, till exempel efter en brand i bostadsområdet. Oftast kan de komma tillbaka redan efter några timmar eller någon dag.
Se till att ta med:

 • id-handlingar
 • mediciner och hjälpmedel som t ex glasögon, linser, hörapparat, dosett, rollator
 • något att äta och dricka
 • varma kläder

Checklista för stor utrymning

En stor (storskalig) utrymning omfattar en stad, stadsdel eller ett stort geografiskt område. Den pågår en längre tid och påverkar många människor, djur och samhällsviktiga funktioner som sjukhus, äldreboenden, skolor och förskolor, företag och industrier. Några bra saker att ta med:

 • ID-handlingar
 • mediciner och hjälpmedel som t ex glasögon, linser, hörapparat, dosett, rollator
 • något att äta och dricka
 • varma kläder
 • kontokort
 • kontanter
 • EU-sjukförsäkringskort
 • bankdosa/bank-ID
 • mobiltelefon + laddare
 • nycklar
 • registreringsbevis och försäkringspapper
 • dator + nätdel
 • recept på mediciner
 • laddare till telefonen att använda i bilen
 • lista (på papper) med viktiga telefonnummer
 • batteri- eller vevradio + extra batterier
 • hygienartiklar

Senast granskad: 7 november 2022

Till toppen av sidan